Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
новини та акції
умови членства
послуги
правила надання фін. послуг
органи управління
звітність та аудит
преса про нас
контакти
Конфіденційність
 


На виконання ст.12 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) володілець персональних даних – КРЕДИТНА СПІЛКА «МОЯ РОДИНА» повідомляє про обробку персональних даних члена кредитної спілки на таких умовах:


1. Персональні дані обробляються з метою:

- забезпечення реалізації відносин у сфері фінансових послуг на підставі ст.10 Закону України «Про кредитні спілки»;

- забезпечення реалізації відносин у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на підставі ст.18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст.10 Закону України «Про кредитні спілки», ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

- забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту на підставі статті 70 Податкового кодексу України; ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Володільцем персональних даних оброблятимуться такі персональні дані:

- для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце проживання або місце перебування фізичної особи – члена кредитної спілки, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера;

- для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

- інформація про фінансовий стан в сукупності з інформацією, яка може ідентифікувати такого члена кредитної спілки;

- інформація про рахунки, внески та інші фінансові операції члена кредитної спілки в кредитній спілці в сукупності з інформацією, яка може ідентифікувати такого члена кредитної спілки.

- інформація щодо притягнення до кримінальної відповідальності.

3. Персональні дані можуть передаватимуться третім особам виключно з метою дотримання чинного законодавства України.

4. Суб’єкт персональних даних – повідомлений, що відповідно до ч.1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» підставами для обробки персональних даних кредитною спілкою є необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений законом.

5. Суб'єкт персональних даних має наступні права відповідно до Закону:

 

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;  на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;  на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних;  знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України