Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
новини та акції
умови членства
послуги
 -  Кредити
 -  Внески
правила надання фін. послуг
органи управління
звітність та аудит
преса про нас
контакти
Конфіденційність
 

Кредитна спілка "МОЯ РОДИНА" надає кредити членам кредитної спілки на взаємовигідних умовах.

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів

За строком:

1)  кредити зі строком до 1 місяця включно;

2)  кредити зі строком від 1 до 3 місяців включно;

3)  кредити зі строком від 3 до 12 місяців включно;

4)  кредити зі строком понад 12 місяців.

 За цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5) споживчі кредити, у тому числі: 

·   придбання автотранспорту;

·   придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів;

·   інші потреби 

За порядком видачі:

1) кредит видається однією сумою;

2) кредитна лінія.

За типом процентної ставки:

1) фіксована.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1)  застава;

2)  порука;

3)  інші види забезпечення не заборонені законодавством.

  


Інформація необхідна для отримання споживчого кредиту.

Для отримання споживчого кредиту неохідно надати наступні документи:

  •  Паспорт;

  •  Реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію паспотрта з відміткою  органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

  •  Довідка про доходи за останні 6 місяців та/ або пенсію.

 

       Для отримання комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерського господарства, крім документів  зазначених вище, позичальник  надає кредитній спілці належним   чином завірені копії та оригінали документів (для огляду): виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-  підприємців, наявні ліцензії, дозволи, фінансову та/або іншу звітність  тощо.  
          Обов’язковою умовою отримання кредиту є порука та/або застава.
 

Поручитель, повинен надати такі ж самі документи.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України